Wydawca treści

Monitoring uszkodzeń lasu

Dokumenty podsumowujące działania monitoringowe prowadzone w 2014 roku
Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym
Monitoring uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby