Wydawca treści

Lasy HCVF

Kategoria lasów HCVF to lasy o szczególnych walorach przyrodniczych.

Szczegóły na stronach:

Interaktywna mapa RDLP w Katowicach

Zarządzenie nr 4/16 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych /HCVF/  na terenie nadleśnictw w RDLP w Katowicach