Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Złoty Potok jest jednostką przynależną do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, położone jest w VI Krainie Przyrodniczo - Leśnej Małopolskiej, Dzielnicy Wyżyny Woźnicko - Wieluńskiej (6), Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej (8) i Wyżyny Środkowo - Małopolskiej (9) i obejmuje swym zasięgiem 18 163 ha terenów leśnych Skarbu Państwa oraz 9 506 ha lasów nadzorowanych.

W skład Nadleśnictwa wchodzą dawne lasy prywatnych własności, z których część w trakcie zaboru przeszła na własność rządu carskiego (tzw. Leśnictwo Gidelskie). Po zakończeniu I wojny światowej lasy carskie przeszły na rzecz Skarbu Państwa i utworzono Nadleśnictwo. Największy z majątków - Złoty Potok należał do rodu Szreniawitów. W XVIIIw. kolejnymi właścicielami lasów złotopotockich (złotolasy) byli Koniecpolscy, Potoccy i Krasińscy. Ostatnim właścicielem był hrabia Raczyński, który wszedł w posiadanie tego majątku drogą małżeństwa z ostatnią dziedziczką z rodziny Krasińskich. W II połowie XIXw. Raczyńscy założyli w Złotym Potoku jedną z największych w Europie pstrągarni.

Nadleśnictwo Złoty Potok w obecnych granicach powstało w 1972 roku z połączenia trzech Nadleśnictw: Złoty Potok, Olsztyn i Julianka, a w 1974 roku dołączono północną część Nadleśnictwa Rzeniszów.

Zasięg działania administracyjnego Nadleśnictwa Złoty Potok obejmuje teren gmin: Rędziny, Mstów, Przyrów, Janów, Olsztyn, Kamienica Polska, Poczesna, Poraj, Koziegłowy, Żarki, Niegowa, Starcza, Lelów oraz miast: Żarki, Myszków, Częstochowa, Woźniki i Koziegłowy.
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa obejmuje powiaty: częstochowski, myszkowski i częściowo woźnicki.

Nadleśnictwo podzielone jest na dwa obręby leśne, w których znajduje się łącznie 13 leśnictw państwowych o średniej powierzchni
1 397 ha.

Obręb leśny Olsztyn o powierzchni 8 099 ha, w skład którego wchodzi 6 leśnictw: Zielona Góra, Kręciwilk, Dębowiec, Poraj, Siedlec, Żarki.

Obręb leśny Złoty Potok o powierzchni 10 064 ha, w skład którego wchodzi 7 leśnictw: Stawki, Julianka, Dziadówki, Konstantynów, Kamienna Góra, Dąbrowa, Zrębice.
Lasy Nadleśnictwa Złoty Potok w całości zaliczane są do lasów ochronnych:
- lasy wodochronne - 8196ha;
- lasy glebochronne - 282ha;
- lasy cenne przyrodniczo - 322ha;
- lasy uszkodzone przez przemysł - 7255ha.

Całość lasów Nadleśnictwa znajduje się pod ujemnym wpływem zanieczyszczeń przemysłowych - obręb Olsztyn to II strefa średnich uszkodzeń przemysłowych, obręb Złoty Potok to I strefa słabych uszkodzeń przemysłowych.

Obszar Nadleśnictwa leży w dorzeczu Wiercicy i niewielkiej części dorzecza Warty. Skupia się raczej w dużych kompleksach, dwa kompleksy stanowią około 60% powierzchni Nadleśnictwa. Lesistość tego rejonu wynosi 21,5%. Rzeźba terenu w Nadleśnictwie Złoty Potok jest zróżnicowana.

Obręb leśny Olsztyn to głównie tereny równinne z wyjątkiem północnej części obrębu, Leśnictwo Zielona Góra, gdzie teren jest miejscami wypiętrzony tak jak w części południowo - wschodniej w Leśnictwie Żarki.

Obręb leśny Złoty Potok to zarówno tereny równinne, płaskie - głównie północna i środkowa część obrębu, jak również wyżynne, pofałdowane, wypiętrzone z jarami, dolinami i płaskowyżami - występują tam wapienne wzgórza, ostańce i jaskinie. Wysokość nad poziom morza waha się w granicach od 230m npm w Leśnictwie Stawki, poprzez 400m npm w Leśnictwie Zrębice na terenie rezerwatu "Sokole Góry" (wzgórze "Pustelnia"), do 423m npm w Leśnictwie Żarki w uroczysku "Czarny Kamień".

Okres wegetacyjny trwa 210 - 220 dni, średnia roczna temperatura wynosi +7,5°C, a średnia roczna suma opadów 702mm. Śnieg zalega przez 75 dni.