Asset Publisher Asset Publisher

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników

          Zgodnie z doroczną tradycją, 16 września 2017 r., odbędzie się XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę. Pielgrzymka odbędzie się pod hasłem: "Jasna Góra - Sanktuarium Narodu, Konfesjonał i Ołtarz".
 
Program Pielgrzymki przedstawia się następująco:
 
Godzina 9:00
Przybycie pielgrzymów do Częstochowy, zbiórka w Alei Najświętrzej Maryi Panny, przy placu Władysława Biegańskiego.
Godzina 9:15
Spotkanie Krajowego Duszpasterza Leśników, Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z pielgrzymami - przejście wzdłuż szyku.
Godzina 10:00
Wymarsz do klasztoru pod szczyt Jasnej Góry.
Godzina 11:00
Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, Krajowego Duszpasterza Leśników, Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, z udziałem regionalnych duszpasterzy. Homilię wygłosi Ojciec Arnold Chrapkowski, Generał Zakonu Paulinów.
Godzina 12:30
Czuwanie przed Cudownuym Obrazem.

Godzina 13:15

Krajowa Narada Leśników na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Św. Barbary 41 (za zaproszeniem)

 

 

Resources to get