Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

UNIEWAŻNIENIE   NABORU


NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W PGL LP NADLEŚNICTWIE ZŁOTY POTOK
ZŁOTY POTOK, UL KOŚCIUSZKI 2, 42-253 JANÓW

 

 

          Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok, unieważnia nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego w Nadleśnictwie Złoty Potok ogłoszonego w dniu 05.07.2018r., w Biuletynie Informacji Publicznej, Stronie Internetowej, na tablicy ogłoszeń.


           Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok, Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów, w ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

PODPISAŁ

 

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ZŁOTY POTOK

 

mgr inż. Andrzej Krzypkowski