Lista aktualności Lista aktualności

Leczymy Lasem

„Leczymy lasem”

          Lasy Nadleśnictwa Złoty Potok po raz kolejny w dniu 5 października 2018r. odwiedziła Fundacja Przyjazna Planeta z podopiecznymi. Terapia prowadzona w lesie to nowatorska metoda leczenia  i usprawniania dzieci niepełnosprawnych pod nazwą „Leczymy lasem”. Projekt ten jest realizowany wspólnie przez Fundację Przyjazna Planeta, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku oraz Lasy Państwowe.

          W piątkowe słoneczne przedpołudnie wybiegły z autobusu dzieciaki uśmiechnięte, wesołe  z niesamowitą energią i przywitały nas uściskami. Rodzice i opiekunowie od razu rozplanowali zadania. W zajęcia terapeutyczne  i zabawy ruchowe byli zaangażowani wszyscy: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 24 lat oraz ich rodzice, opiekunowie oraz wychowawcy  z ośrodka specjalistycznego. Las nie wyróżnia osób, które do niego przychodzą. Daje zawsze to co ma najcenniejsze: ciszę, świeże powietrze, przestrzeń, różnorodność kolorów, kształtów oraz faktur. Sens programu „Leczymy lasem” polega na osobistym, powtarzalnym kontakcie dzieci niepełnosprawnych z lasem i korzystaniu z jego leczniczych mocy (dendroterapia). Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych w środowisku naturalnym tzn. w lesie przynosi dużo radości i efektów. W rozmowie z prezesem fundacji Panem Wiesławem Kamińskim wymieniane są same pozytywne odziaływania lasu na dzieci. Z wyjazdu na wyjazd polepsza się kondycja fizyczna dzieci, orientacja w terenie, a jednocześnie dzieci są bardziej pogodne, otwarte na innych i jednocześnie zmniejsza się ilość zaburzeń emocjonalnych.

          Jest nam niezmiernie miło i czujemy się wyróżnieni, że Fundacja Przyjazna Planeta postanowiła kontynuować swój program w naszych złotopotockich lasach.