Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego w trybie art. 38

Złoty Potok, dn. 13 kwietnia 2018r.

ZG.2281.1.2018

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

 

1. Data, miejsce i rodzaj przeprowadzonego przetargu: 13.04.2018r. - godz. 12:30, siedziba Nadleśnictwa Złoty Potok - pierwszy ustny przetarg nieograniczony.
2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: KW nr CZ1M/00068646/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków: 4661, powierzchnia 0,2492 ha, w tym: Ls - 0,2492 ha, obręb ewidencyjny Żarki Letnisko-0009, Gmina Poraj-042, powiat myszkowski-09, województwo śląskie-24.
4. Liczba uczestników przetargu, liczba osób niedopuszczonych do przetargu 2 uczestników przetargu, osób niedopuszczonych - 0.
5.Cena wywoławcza 154 378,00 zł, cena nabycia nieruchomości 155 978,00 zł.
6. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca: Mirosław Pietrzak

 

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ZŁOTY POTOK

ANDRZEJ KRZYPKOWSKI